HQ gặp vướng khi thực hiện Nghị định 39/2017/NĐ-CP en

Để đảm bảo cho công tác quản lý, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm rõ một số vấn đề quy định tại Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

< Go back