NK “mặt hàng cáp treo 3 dây” gặp vướng về kiểm tra chuyên ngành en

Trong quá trình các DN làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng “hệ thống cáp treo 3 dây” phục vụ cho các dự án vui chơi giải trí, cơ quan Hải quan gặp vướng mắc trong việc xác định trường hợp này có phải kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thực hiện thông quan hàng hóa không?

< Go back