Sẽ có nhiều thay đổi trong phân loại mã số đối với xe ôtô en

Tại Dự thảo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo phiên bản AHTN 2017 dự kiến áp dụng từ ngày 01-01-2018, ngành hàng ô tô sẽ có thay đổi đáng kể trong phân loại hàng hóa, đặc biệt là nhóm HS code 87.02 và 87.03.

< Go back