Thủ tục NK phế liệu vướng do văn bản pháp luật chưa rõ ràng en

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường làm rõ những vấn đề vướng mắc trong việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu dùng để sản xuất.

< Go back