Bộ Y tế xác nhận, thiết bị y tế NK sẽ được hưởng thuế GTGT 5%

Trước đề nghị của Công ty Cổ Phần TM và Dược Phẩm Tân Thành về việc xem xét các mặt hàng nhập khẩu là vật tư y tế tiêu hao dùng trong y tế được hưởng mức thuế suất thuế GTGT 5%, Tổng cục Hải quan cho biết, để thiết bị y tế được hưởng thuế GTGT 5% phải có xác nhận của Bộ Y tế.


Thiết bị y tế có thuế GTGT 5%. Ảnh minh họa.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại điểm 1 công văn 8159/BTC-TCT ngày 18/6/2015 của Bộ Tài chính về thuế GTGT đối với thiết bị, vật tư, hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế thì: “Các mặt hàng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng trong y tế có tên cụ thể nêu tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính, các mặt hàng thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được nhập khẩu theo Giấy phép của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y Tế áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%. Trường hợp Bộ Y Tế sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật Danh mục trang thiết bị y tế”.

Bên cạnh đó, tại điểm 1 công văn 743/BTC-TCHQ ngày 17/1/2017 của Bộ Tài chính về xác nhận thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế cũng đã nêu: “Các thiết bị, dụng cụ y tế khác (không có tên cụ thể nêu tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC, không thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số24/2011/TT-BTC) nhưng là mặt hàng có xác nhận của Bộ Y tế thì áp dụng mức thuế suất GTGT 5% theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015. Trường hợp không có xác nhận của Bộ Y tế thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%”. Xem dịch vụ vận chuyển nội địa

Với những quy định trên, doanh nghiệp cần đối chiếu hàng hóa nhập khẩu với hướng dẫn tại các văn bản trên để xác định hàng hóa nhập khẩu có phải xin xác nhận của Bộ Y tế hay không để áp dụng thuế GTGT theo đúng quy định.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc các mặt hàng phải có xác nhận của Bộ Y tế để được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%, Công ty cần liên hệ với Bộ Y tế để được xem xét và giải quyết.

Nguồn internet

< Trở lại