Chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động nghiệp vụ giảm thời gian thông quan

Tổng cục Hải quan vừa ban hành văn bản yêu cầu các cục hải quan tỉnh và các thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan không được yêu cầu người khai báo thủ tục hải quan phải nộp hoặc xuất trình thêm các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan ngoài quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

CBCC Hải quan cảng Cát Lái đang làm thủ tục cho DN. Ảnh internet

Trường hợp nếu công chức hải quan từ chối tiếp nhận hồ sơ hoặc có yêu cầu bổ sung thêm chứng từ thì phải thực hiện ra thông báo cho người khai hải quan bằng “Chỉ thị của Hải quan”, cập nhật lý do không chấp nhận tại ô “cập nhật ý kiến của công chức xử lý” đối với trường hợp khai hải quan điện tử và lập Phiếu yêu cầu nghiệp vụ đối với trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy Quy trình thủ tục hải quan được thực hiện theo đúng Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ban hành ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp phát hiện công chức hải quan yêu cầu người khai hải quan phải nộp hay xuất trình thêm chứng từ không đúng quy định, Chi cục Hải quan thực hiện điều động, bố trí công chức lĩnh vực khác.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan bố trí cán bộ, công chức có kinh nghiệm, trình độ hướng dẫn giải đáp vướng mắc của các DN trong quá trình thực hiện dịch vụ khai báo thủ tục hải quan.

Việc giải đáp hướng dẫn được lập thành Phiếu hướng dẫn theo mẫu do Tổng cục Hải quan ban hành. Sử dụng mẫu này làm căn cứ thực hiện thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan.

Những yêu cầu trên do Tổng cục Hải quan đưa ra là một trong những biện pháp nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Cụ thể, cơ quan Hải quan phấn đấu giảm thời gian thông quan với hàng hóa xuất khẩu xuống chỉ còn 70 giờ, hàng hóa nhập khẩu xuống chỉ còn 90 giờ.

Đồng thời khắc phục những tồn tại liên quan đến đánh giá cải cách hành chính hải quan được nêu trong Báo cáo đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2016 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Trong đó, tại khâu chuẩn bị hồ sơ và khai hải quan, 16% các doanh nghiệp được khảo sát cho biết cán bộ công chức hải quan không hướng dẫn đầy đủ, tận tình; 13% các doanh nghiệp cho biết bị yêu cầu cung cấp thông tin, giấy tờ ngoài quy định. Tại khâu kiểm tra hồ sơ, 28% các doanh nghiệp cho biết bị yêu cầu cung cấp thông tin, giấy tờ ngoài quy định. Tại khâu kiểm tra thực tế hàng hóa, tỉ lệ tương ứng là 9%.

>>Dịch vụ vận chuyển nội địa

Nguồn internet

< Trở lại