Đã có tiêu chí để xác định dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành bộ tiêu chí về cho vay nông nghiệp công nghệ cao. Đây cũng là cơ sở để các ngân hàng căn cứ rót vốn vào các dự án nông nghiệp công nghệ cao.

da-co-tieu-chi-xac-dinh-du-an-nn-ung-dung-cong-nghe-cao-maikalogistics

Bộ NN&PTNT là bộ đầu tiên ban hành các văn bản liên quan đến gói 100.000 tỷ đồng. Ảnh: Internet.

Theo đó, chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là chương trình tổng thể có mục tiêu chung, giải quyết chuỗi các vấn đề trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp, trong đó gồm các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phải đáp ứng được một trong các tiêu chí sau: Dự án đầu tư thực hiện trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được cấp thẩm quyền quyết định thành lập khu; dự án trong vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định công nhận vùng.

Dự án của doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khác là dự án áp dụng các công nghệ được tích hợp từ thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại, tạo ra sản phẩm có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường.

Tiêu chí đối với dự án nông nghiệp sạch là dự án sản xuất các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng một trong các tiêu chí sau: Dự án thực hiện tại cơ sở sản xuất kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định; dự án thực hiện tại các cơ sở sản xuất kinh doanh được cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định; dự án của doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định; dự án sản xuất sản phẩm nông nghiệp được cấp giấy chứng nhận VietGAP; dự án đầu tư mới vào sản xuất nông nghiệp sạch áp dụng các quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cấp quốc gia hoặc quốc tế tương đương (VietGAP, GlobalGAP, ASC, IMC…).

Trong quá trình thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định kỳ rà soát, điều chỉnh tiêu chí chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch và bổ sung danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất.

>>Cát xuất khẩu được quản lý thế nào?

Nguồn internet

 

< Trở lại