Không được miễn thuế, hoàn thuế nếu không tổ chức sản xuất

Trường hợp doanh nghiệp không có cơ sở sản xuất, không tổ chức sản xuất mà thuê các đơn vị khác sản xuất lại thì không được miễn thuế, không được hoàn thuế khi NK hàng hóa sản xuất.Không được miễn thuế, hoàn thuế nếu không tổ chức sản xuất. Ảnh minh họa.

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trước vướng mắc của Công ty TNHH Minh Sang khi NK nguyên liệu sản xuất hàng XK.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 và khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế là tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa XK có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa dịch vụ xuất nhập khẩu và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan.

Trường hợp DN không có cơ sở sản xuất, không tổ chức sản xuất mà thuê các đơn vị khác sản xuất lại hoặc DN có cơ sở sản xuất nhưng chưa đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với mặt bàng sản xuất, nhà xưởng thì không được miễn thuế, không được hoàn thuế.

Việc nộp thuế GTGT đối với hàng hóa NK để sản xuất hàng hóa nhưng không đủ điều kiện để xác định hàng hóa được miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Hiện Tổng cục Hải quan đang trao đổi với các đơn vị có liên quan, Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của DN và sẽ có công văn trả lời trong thời gian sớm nhất.

>>Triển khai Luật Thuế XK, thuế NK: Gỡ vướng quy định miễn thuế đối với hàng gia công

Nguồn báo Hải quan

 

< Trở lại