Tổng cục Hải quan tháo gỡ vướng mắc về thực hiện QĐ 15/2017/TTg

Ngày 27/7/2017, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5009/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan TP.HCM hướng dẫn, tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa của các doanh nghiệp.

Hàng hóa XNK qua cảng Cát Lái, Tp.HCM. Ảnh internet

Về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 15 được thực hiện như sau: Đối với nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu được quy định cụ thể tại điểm a, khoản 1, Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

Theo đó, DN được lựa chọn làm thủ tục nhập khẩu tại một trong các chi cục hải quan: Chi cục Hải quan nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính, trụ sở chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất; Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa; Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu thuộc cục hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập.

Đối với nguyên liệu, vật tư, thiết bị, máy móc, linh kiện phụ tùng nhập khẩu để sản xuất tiêu thụ trong nước, được thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017, doanh nghiệp được lựa chọn làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập hoặc tại Chi cục Hải quan nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất. Đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế, thực hiện theo khoản 2 Thông tư 38/2015 của Bộ Tài chính.

Theo đó, doanh nghiệp được làm thủ tục tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục hải quan Quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan nơi hàng hóa nhập khẩu. Riêng đối với hàng hóa nhập khẩu kinh doanh tiêu dùng thì phải khai báo thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục Hải quan TP.HCM kiểm tra các nội dung báo chí phản ánh. Trường hợp phát hiện cán bộ công chức hải quan thực hiện không đúng quy định, cố tình gây phiền hà, khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan thì tiến hành xử lý kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định…

>>Tiếp tục gỡ vướng về thực hiện Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập

>>Dịch vụ vận chuyển nội địa

Nguồn internet

< Trở lại