Lập lại trật tự kinh doanh đối với “hàng xách tay” en

Với sự lộn xộn trên thị trường “hàng xách tay” như thực trạng hiện nay, đặt ra yêu cầu đối với các cơ quan chức năng cần có biện pháp quản lý, kiểm soát. Bên cạnh đó cũng đòi hỏi chính từ người tiêu dùng cần “khắt khe” hơn khi lựa chọn sản phẩm, đồng thời thể hiện trách nhiệm của mình với nhà nước và xã hội bằng việc từ chối những sản phẩm trốn thuế, vi phạm pháp luật.

< Go back