Người khai báo hải quan được khai báo chứng từ, hồ sơ điện tử thay file HYS

Tổng cục Hải quan vừa có công văn thông báo gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp có hoạt động dịch vụ xuất nhập khẩu về việc thực hiện thủ tục khai báo hải quan điện tử trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

nguoi-khai-hai-quan-duoc-khai-bao-chung-tu-ho-so-dien-tu-thay-file-hys

CBCC Hải quan Hữu Nghị (Lạng Sơn) hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục cho hàng hóa XNK. Ảnh internet

Theo phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp và theo dõi quá trình thực hiện trao đổi thông tin điện tử giữa cơ quan Hải quan, Tổng cục Hải quan ghi nhận nhiều vướng mắc phát sinh do chưa thực hiện đúng các hướng dẫn tại Công văn số 10983/TCHQ-GSQL ngày 21/11/2016 dẫn đến việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử chưa đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về hải quan.

Do đó, Tổng cục Hải quan thông báo, hệ thống điện tử của cơ quan Hải quan cho phép người khai hải quan khai báo chứng từ điện tử, hồ sơ hải quan điện tử để gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (thay cho việc sử dụng khai báo đính kèm tài liệu điện tử (file HYS) trước đây).

Đồng thời, khi người khai hải quan thực hiện việc khai báo chứng từ điện tử, hồ sơ hải quan điện tử trên Hệ thống điện tử của cơ quan Hải quan, chi cục hải quan nơi tiếp nhận tờ khai hải quan phải thực hiện kiểm tra hồ sơ dịch vụ hải quan điện tử không được yêu cầu người khai hải quan xuất trình hồ sơ giấy. Việc kiểm tra thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 38/2015/TT-BTC và Quyết định 1966/QĐ-TCHQ.

Tổng cục Hải quan đề nghị các Hiệp hội thông báo cho doanh nghiệp có liên quan biết và thực hiện. Trường hợp doanh nghiệp chưa được hướng dẫn cách thức thực hiện trên phần mềm dịch vụ khai báo thủ tục hải quan điện tử thì đề nghị doanh nghiệp liên hệ với DN tin học cung cấp phần mềm khai báo hải quan của DN để được hướng dẫn sử dụng.

>>Chia sẻ thông tin tờ khai hải quan điện tử

Nguồn internet

< Go back