Nguyên liệu dược chịu thuế GTGT 5% khi nhập khẩu en

Nguyên liệu dược nhập khẩu có giấy phép do Cục Quản lý Dược cấp hoặc thuộc Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép NK do Cục Quản lý Dược công bố thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5% khi làm thủ tục khai báo hải quan.

< Go back