Faq

Mất danh sách HH đủ điều kiện qua khu vực giám sát (mã vạch), DN có bị phạt không?

Mất danh sách HH đủ điều kiện qua khu vực giám sát (mã vạch), DN có bị phạt không?
Các chi phí thuê kho, bãi liên quan đến hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên và đáp ứng các điều kiện tại Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì được xem xét là các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hàng nhập khẩu.

Chi phí thuê kho, bãi được tính vào trị giá khai báo hải quan

Chi phí thuê kho, bãi được tính vào trị giá khai báo hải quan
Các chi phí thuê kho, bãi liên quan đến hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên và đáp ứng các điều kiện tại Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì được xem xét là các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hàng nhập khẩu.

Tư vấn thủ tục nhập khẩu xe gắn máy hai bánh về VN

Tư vấn thủ tục nhập khẩu xe gắn máy hai bánh về VN
Một bạn đọc gửi tới Báo Hải quan câu hỏi về thủ tục nhập khẩu xe gắn máy hai bánh từ Campuchia về Việt Nam. Về vấn đề này, Cục Hải quan Đồng Tháp đã có câu trả lời về vấn đề này.

Nguyên liệu dược chịu thuế GTGT 5% khi nhập khẩu en

Nguyên liệu dược chịu thuế GTGT 5% khi nhập khẩu en

Nguyên liệu dược nhập khẩu có giấy phép do Cục Quản lý Dược cấp hoặc thuộc Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép NK do Cục Quản lý Dược công bố thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5% khi làm thủ tục khai báo hải quan.

Are eligible for tax exemption exempt from anti-dumping tax?

Are eligible for tax exemption exempt from anti-dumping tax?
In the process of implementing the new regulations in the Law on Export and Import Taxes No. 107/2016 / QH13, effective from 1 September 2016, the customs authorities of some provinces and cities meet some problems as soon as possible. Detailed guidance on new regulations around tax exemptions, imposition of ...

Notes when carrying out customs procedures

Notes when carrying out customs procedures
Electronic customs declarations bring many benefits and convenience to the person who carry out the procedure, all declarations of goods are carried out online data transmission to the Customs through software declaration.

Wood pallet exports need to prove originality

Wood pallet exports need to prove originality
Wooden pallets, if in disassembled form, but all components, assemblies, components and accessories ... which constitute the finished product, are exported together, shall be classified according to the finished product.

Goods imported from non-tariff areas into the inland shall be entitled to preferential tax rates and special preferences

Goods imported from non-tariff areas into the inland shall be entitled to preferential tax rates and special preferences
Goods from the non-tariff zone imported into the domestic market that meet the conditions of origin from countries, groups of countries or territories which have agreements on special import tax preferences in their trade relations with Vietnam shall be imposed. Inclusion of preferential tax rates, special incentives.