Tin tức - Sự kiện

HQ gặp vướng khi thực hiện Nghị định 39/2017/NĐ-CP

HQ gặp vướng khi thực hiện Nghị định 39/2017/NĐ-CP

Để đảm bảo cho công tác quản lý, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm rõ một số vấn đề quy định tại Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
Sẽ sửa đổi một số thủ tục đối với hàng TN - TX

Sẽ sửa đổi một số thủ tục đối với hàng TN - TX

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, nhiều quy định liên quan đến thủ tục khai báo hải quan đối với hàng hóa tạm nhập, ...
Chia sẻ thông tin tờ khai hải quan điện tử

Chia sẻ thông tin tờ khai hải quan điện tử

Tổng cục Hải quan vừa chính thức tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin tờ khai điện tử cho các cơ quan liên quan theo Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg, thông qua Cổng Thông tin tờ khai hải quan tại địa chỉ http://tkhqdt.customs.gov.vn.
Hải quan đẩy mạnh số lượng thủ tục hành chính trực tuyến

Hải quan đẩy mạnh số lượng thủ tục hành chính trực tuyến

Trong năm 2017, Tổng cục Hải quan sẽ hoàn thành việc xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 cho 42 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan, nâng tổng số thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến tối thiểu ở mức độ 3 là 168/178 TTHC.
Hiệp hội điều kêu cứu về tình trạng “kẹt” hàng hóa tại cảng

Hiệp hội điều kêu cứu về tình trạng “kẹt” hàng hóa tại cảng

Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam Nguyễn Đức Thanh vừa ký văn bản gửi Bộ Giao thông – Vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hiệp hội chủ hàng Việt Nam nhằm tìm kiếm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngành điều trước tình trạng hàng hóa bị “kẹt” ...