Văn bản pháp luật

Thông tư 38/2015/TT-BTC, ngày 25 tháng 3 năm 2015

Thông tư 38/2015/TT-BTC, ngày 25 tháng 3 năm 2015

Ngày 25 tháng 3 năm 2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
Xử lý thuế hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất

Xử lý thuế hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất

Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố phản ánh liên quan đến theo dõi, quản lý hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau
QĐ 01/QĐ-TCHQ ban hành nhiều quy trình, quy chế trong lĩnh vực hải quan đã hết hiệu lực

QĐ 01/QĐ-TCHQ ban hành nhiều quy trình, quy chế trong lĩnh vực hải quan đã hết hiệu lực

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 01/QĐ-TCHQ ngày 03-01-2017 về công bố Danh mục Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy trình, quy chế theo thẩm quyền đã hết hiệu lực. Quyết định này có hiệu lực...
Quy định về áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

Quy định về áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

Ngày 12 tháng 6 năm 2015, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 12/2015/TT-BCT (Thông tư 12) quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép
Thông tư 07 gỡ bỏ chế độ giấy phép nhập khẩu tự động hàng phân bón

Thông tư 07 gỡ bỏ chế độ giấy phép nhập khẩu tự động hàng phân bón

Ngày 29/5/2017 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BCT quy định kể từ 13/7/2017 sẽ chính thức bãi bỏ chế độ giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón.